Az áruház kezelése

Személyes átvételi lehetőség az üzletünkben

Hétfő - Péntek 10:00 - 17:00 között.

1154 Budapest-Rákospalota, Arany János utca 62

Az üzletünkben bankkártyás fizetésre is van lehetőség!

 

Cégünk a Sameday, FoxPost és a Fáma First szerződött partnere!

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 24-72 óra (hétvége illetve munkaszüneti napok nem számítanak bele). Bizonyos termékek (külföldről beszerzett)esetében a szállítási határidők módosulhatnak.

Szállítási és fizetési információk

1./ Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén az alábbi módon tud fizetni

- előreutalás

- rendeléskor történő bankkártyás fizetés

- futárnak készpénzben

- futárnak bankkártyával

2./ Személyes átvétel a 1154 Budapest - Rákospalota, Arany János utca 62.

- előreutalás

- rendeléskor történő bankkártyás fizetés

- készpénz

- átvételkor bankkártyával fizetés

3./ Csomagpontra történő szállításkor (FoxPost, )

- előreutalás

- rendeléskor történő bankkártyás fizetés

- átvételkor bankkártyával

 

FONTOS tudnivaló!

  1. A futár jelenlétében először győződjön meg a csomag/csomagolás sérülés mentességéről. Amennyiben a csomag láthatóan sérült úgy ÖN:

         a/ ne vegye át a futártól a csomagot

         b/ ha átvette akkor a futárral vetessen fel jegyzőkönyvet a sérülésről és készítsen           fényképet a sérülésről úgy hogy azon beazonosítható legyen számunkra a csomag           (látható csomagcimke stb...) és jelezze felénk 24 órán belül.

 

  1. Vegye át a csomagot miután meggyőződött annak  sértetlenségéről.

 

  1. Amennyiben a csomag sértetlen de kibontása után bármilyen sérülést észlel, azt haladéktalanul -24 órán belül e-mail,telefon stb jelezze cégünk felé! Minden sérülésről készítsen fényképet és azt küldje el részünkre.

 

  1. Cégünk csak ennek a jegyzőkönyvnek,fényképeknek a bemutatása után tud bármiféle szállítási sérüléssel kapcsolatos reklamációt elfogadni.

 

 

 Garancia, szerviz, szavatosság

Cégünk általánosságban az alábbi garanciális időket biztosítja (a gyártók ettől adhatnak hosszabb garanciális időt, melyet természetesen továbbítunk a vásárlóink felé)

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a készüléken kívül álló 151/2003.(IX.22) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. A jótállási igény a jótállási jeggyel (és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján minőségi kifogás esetén, a számlával együtt) érvényesíthető, mert a Vásárlónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba oka rendellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a készüléken kívül álló ok következménye, vagy a készüléket a garancialevél címlistájában szereplő szakszervizeken kívül már más javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy a készülék hitelesített (szerviz által igazolt) üzembe helyezésével kezdődik. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A vásárló a termékkel kapcsolatos kifogásait a kereskedőhöz is intézheti.

72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza, ez esetben a forgalmazó és a kereskedő fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz bevonásával ellenőrizteti a hiba meglétét, és erről szakvéleményt kérhet.

Abban az esetben ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

A garanciajeggyel rendelkező meghibásodott termékek esetén, a vásárló a garanciajegyen feltüntetett, lakóhelyéhez legközelebbi szerződött szervizpartnerhez fordulhat segítségért, érvényes garanciajeggyel.

Garanciális ügyintézés menete:

Amennyiben a termék a kézhezvételtől számított 72 órán belül (3 naptári nap) meghibásodik,úgy a terméket az eladó saját költségén visszahozatja a vásárlótól illetve saját költségén kiszállítja vevő részére a cserekészüléket. Az eladó fenntartja magának a jogot,hogy a visszaérkezett terméket a szakszervízzel bevizsgáltassa. Amennyiben a szervíz megállapítása szerint a termék hibátlan és a vevő nem fogadja vissza (eláll a vásárlástól) úgy eladó jogosult a termék szállítási díját visszatartani és csak és kizárólag a termék árát visszautalni vásárló részére.

A garancia ügyintézésének menete:

- jelezd a meghibásodást az eladónak (telefon,e-mail stb)

- egyeztetés után küldd vissza a terméket a 1154 Budapest - Rákospalota,Arany János utca 62

  (ennek költsége sajnos a vásárlót terheli) 

- a hibás termék beérkezését követően átadjuk a szervíznek javításra. A javításra 10 munkanap áll a szervíz rendelkezésére. A javítás nem hosszabbítja meg a garanciális időt.

- ha a szervíz kijavította a hibát, a kereskedő visszaküldi a terméket vásárló részére, melynek a költsége eladót terheli.

- amennyiben a szervíz a termék javítását gazdaságtalannak tartja,vagy a termék javíthatatlan az eladó kicseréli egy ugyanolyan termékre. Ezt a vásárló köteles elfogadni,amennyiben a javítások száma nem haladja meg a 3-at.

Amennyiben a javítások száma eléri a 3-at,úgy a vásárló jogosult választani az alábbiak közül: 

a/ pénzvisszatérítés (az eredeti számlán szereplő termék vételárának visszatérítése - a szállítási díj visszatérítése nem)

b/ az eredeti számlán szereplő vételár értékében történő más termék vásárlása (ilyen esetben az új termék garanciális ideje az mintha a vevő egy teljesen új rendelés keretében vásárolta volna meg)

Telepített illetve telepítést (beépítést) igénylő termékek (pl, kazánok,radiátorok,boylerek stb...) garanciális ügyintézése:

72 órás cseregarancia illetve elállás joga csak telepítést (beépítést) megelőzően érvényesíthető. Telepítés (beépítés) után a termék cseréje csak a szakszervíz által kiállított "Cserérejogosító Igazolás" ellenében lehetséges!

 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak: – 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet, – 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet, – 72/2005. (IV. 21.) Kormány rendelet, – 2013. évi V.törvény

 

Kötelező jótállás A Szolgáltatót termköltsége sajnos téged terhel)ékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. Jótállás esetén az Ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a fenti pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Gyártó az általa gyártott és a kereskedő által értékesített termékekre vonatkozóan a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Gyártó az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

 

Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdés] szabályozása értelmében.

 Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdés]  belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdés]

Elállási / felmondási jog gyakorlására cégünk nem alkalmaz formanyomtatványt, elegendő részünkre telefonon vagy e-mailban megküldeni azt. [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés b) pont]

Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

A visszatérítés során banki átutalást alkalmazunk.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. . [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés]

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

 

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát. [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés k) pont és 25.-a]

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

A jelenleg hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően Önnek jogában áll 14 napig visszaküldeni, vagy hozzánk visszajuttatni a terméket, és visszakérni a termék vételárát, illetve ha a csomagpontra történő kiszállítást kért, annak árát is.

Ha ezen jogát a törvényileg meghatározott 14 napon belül, sértetlen csomagolás, eladható állapot esetén érvényesítheti, akkor a vételár 100%át adjuk vissza.

….

„Használt termék esetén: ( idézet: konkrét egyeztetés a fogyasztóvédelemmel! )

"a fogyasztó nem veszítheti el elállási jogát, azonban felelősséggel tartozik az áru esetleges értékcsökkenéséért. A fogyasztónak az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben engedélyeznék a számára. Például a fogyasztó csak felpróbálhatja az adott ruhadarabot, de nem hordhatja azt."

.."A hatályos jogszabályi rendelkezések tehát nem zárják ki, hogy a fogyasztó használatba vegye a terméket. Ennek alapján a kereskedőnek abban az esetben is vissza kell vennie a terméket, ha az már használva volt, amennyiben viszont a fogyasztó a termékben kárt okoz, akkor annak megtérítésére kötelezhető"..

Használt termékek esetén, tehát, figyelembe véve, hogy boltunk semmilyen használt termék utólagos értékesítésével nem foglalkozik, magas márka -, és design értékű termékekről van szó, egyedi elbírálás alapján a termék vételárának 40-80%-át térítjük meg.

Kérjük, visszaküldési szándékát emailben jelezze felénk, telefonos információkat a félreértések elkerülése végett nem fogadunk el, csak írásban. Az emailben kérjük adja meg a megrendelés sorszámát, illetve a rendelés során használt nevet. Lehetőleg kérjük a számla másolatát is küldje meg részünkre.

( emailcím: rtradebt@gmail.com )

Amennyiben Ön Budapesti, vagy boltunk felé jár, természetesen személyesen is behozhatja a terméket.

A 14 napos elállási jog érvényesítése esetén a visszaküldés költsége a vásárlót terheli, amennyiben nem a legolcsóbb szállítási lehetőséget választja. ( átvétel csomagponton. )

A megrendelés leadásával megrendelő a fenti feltételeket feltétel nélkül elfogadja,azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el!

 

A vásárló és a szállító között megkötött szerződés „nem írásban megkötött” szerződésnek minősül. [Ektv.5.§ (2) bekezdés b)pont]

A vásárló és a szállító között megkötött szerződést a szállító nem iktatja. [Ektv.5.§ (2) bekezdés b)pont]

A vásárló és a szállító között megkötött szerződés magyar nyelven készül,más nyelveken nem elérhető. [Ektv.5.§ (2) bekezdés d)pont]

A vásárló a megrendeléséről 48 órán belül automata visszaigazolást kap. Amennyiben ez nem történik meg úgy a megrendelése semmissé válik. A webáruházban közzétett árak helyességére nagy figyelmet fordítunk,azonban ha egy termék ára nagyban eltér a piaci ártól (a piaci ár felénél is kevesebb vagy esetleg 0 Ft jelenik meg úgy,hogy a termék nem akciós) úgy az árat vis maior során keletkezett hibaként kezeljük, így azon áron történt rendelést teljesíteni nem tudjuk, a rendelést töröljük.

Panaszkezelés:

Vásárló a panaszát cégünkhöz írásban nyújtja be (postai levél vagy e-mail útján),melyre 3 munkanap határidővel intézkedünk. [45/2014. (II.26) Kormány Rendelet.11.§ (1) bekezdés h)pont]

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el. [45/2014. (II.26) Kormány Rendelet.11.§ (1) bekezdés v)pont]

Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

ODR Link

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az rtradebt@gmail.com

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

[524/2013/EU. Rendelet.14. cikk (2) bekezdés]

Kellékszavatosság

Bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

A vásárló az Ren-Trade Bt hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A vásárló a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kérheti a kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Ren-Trade Bt számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a cserét nem kérte, ill. nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, ill. mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Ren-Trade Bt adott okot. 

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a termék átvételétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A vásárló a Ren-Trade Bt-vel  szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A termék átvételétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, az Ren-Trade Bt-től vásárolta. 6 hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. [45/2014. (II.26) Kormány Rendelet.11.§ (1) bekezdés m)pont]

Termékszavatosság

Termék hibája esetén a vásárló - választása szerint –kellék szavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. (Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.)

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a vásárló. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, ill. a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Ren-Trade Bt-vel szemben érvényesítheti.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben. [45/2014. (II.26) Kormány Rendelet.11.§ (1) bekezdés m)pont]