Kosár:

Üzletszabályzat

Megrendelésének leadásával Ön a haztartasikisgepek.hu webshop vásárlója lesz.
Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

Az eladó:
Ren-Trade Bt
1154 Budapest, Népfelkelő utca 51.
Cég adószáma: 22581587-2-42
Cégjegyzék szám: 01-06-781517
Telefonszám: +36-20-277-8095
 rtradebt@gmail.com

Szerződés tárgya:
A szerződés tárgya a haztartasikisgepek.hu webshop internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg, bizonyos cikkeknél lehetősége van több kép megtekintésére is..

Vételár, fizetési feltételek:
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, amennyiben Ön lakossági vásárló.Ezen árak CSAK az azonnal kosárba rakható termékekre vonatkoznak, mivel ezen termékek a webshop raktárában vannak. Azon termékek melyek NEM rakhatóak kosárba de rendelhetőek a vásárló az utolsó árat látja, mely megrendelés esetén a beszállító esetleges új árának függvényében változhat! Természetesen az esetlegesen új árat kereskedő megbeszéli vásárlóval és csak annak elfogadása esetén teljesíti megrendelő felé.

A termék ára (vételár) tartalmazza a 27% - os Általános Forgalmi Adót!

A termék szállítási díja tartalmazza a 27% - os Általános Forgalmi Adót!

 A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon illetve megbeszélt kereskedővel.Webáruházunk törekszik a pontos termékmegjelenítésekre (leírás,képek,árak stb) de kizárja a felelősségét ha:

1/ hibás képek miatti téves információ, amennyiben a képeket a gyártó adta közre

2/ hibás termékleírás miatti téves információ, amennyiben a leírást a gyártó adta közre

3/ tévesen felvitt ár - az akciós ár nem minősül tévesen felvitt árnak - amennyiben a tévesen rögzített ár nagymértékben (legalább 40 %-ban) eltér a piac más szereplőinek árától (árösszehasonlító oldalak alapján). 

A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet, ezek között szabadon kiválaszthatja, hogy az Ön számára melyik a legkényelmesebb:
- Magyarország területén a futárszolgálatnak készpénzben, (Utánvétel)
- Magyarország területén banki átutalással, futárszolgálattal történő szállítással, - ekkor kereskedő Díjbekérő-t állít ki, melynek kifizetése után küldi el a megrendelést

- Külföldre történő szállítás esetén kizárólag bankkártyás fizetéssel vagy előre történő banki utalással.Külföldre történő szállítás esetén a szállítási díj egyedileg kerül megállapításra. 


Árucikkek cseréje:
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük az átvételtől számított 72 órán belül (3 munkanap). Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát visszatérítjük Önnek. Kérjük, hogy ha sérülést észlel az átvett terméken, értesítse Ügyfélszolgálatunkat. 72 órán túl keletkezett hiba esetén a garancia levélen szereplő szervizek jogosultak eljárni.

Megrendelés lemondása:
Megrendelését lemondhatja a bejelentkezés után megjelenő 'Saját adatok' menüpontban vagy ügyfélszolgálatunknak küldött elektronikus levélben esetleg faxon, amíg megrendelés nem lett átadva szállításra. Megrendelésének állapotát figyelemmel kisérheti a 'Saját adatok' menüpontban.

Sikertelen kézbesítés:
Az Ön hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben Önt terhelik.

Felelősség korlátozása:
 A haztartasikisgepek.hu webshop nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • - Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon a haztartasikisgepek.hu  webshop weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  • - Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.


Kérjük Önt, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

Szállítási információk
A megrendelt termékeket szerződött partnerünk a 24H Futárszolgálat közreműködésével szállítjuk ki, a mindenkor érvényes díjak felszámításával.Díjszabásunk a "Szállítás és Garancia" menüpont alatt érhető el.
A megrendelt termékek ellenértékét és a szállítási költséget, a csomag átvételekor kell rendezni a kézbesítővel.
A csomagban megtalálható számla tartalmazza a szállítási költséget, és a termékek részletezését is.


Fizetési módok:

- fizetés a futárnak (utánvétel)

- előre utalás díjbekérő ellenében, majd végszámla kiállítás

- bankkártya

- barion tárca

 

Elállás joga


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.


Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.


A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.


Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.


Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.


A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát


1.a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

2.olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

3.romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

4.olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

5.olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

6.olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

7.olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

8.lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

9.hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

10.nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

11.lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

12.a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.


Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

A visszatérítés során banki átutalást alkalmazunk.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.


Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.


A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

 

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.


Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.


Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.


Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

A jelenleg hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően Önnek jogában áll 14 napig visszaküldeni, vagy hozzánk visszajuttatni a terméket, és visszakérni a termék vételárát, illetve ha a csomagpontra történő kiszállítást kért, annak árát is.

Ha ezen jogát a törvényileg meghatározott 14 napon belül, sértetlen csomagolás, eladható állapot esetén érvényesítheti, akkor a vételár 100%át adjuk vissza.

….

„Használt termék esetén: ( idézet: konkrét egyeztetés a fogyasztóvédelemmel! )

"a fogyasztó nem veszítheti el elállási jogát, azonban felelősséggel tartozik az áru esetleges értékcsökkenéséért. A fogyasztónak az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben engedélyeznék a számára. Például a fogyasztó csak felpróbálhatja az adott ruhadarabot, de nem hordhatja azt."

.."A hatályos jogszabályi rendelkezések tehát nem zárják ki, hogy a fogyasztó használatba vegye a terméket. Ennek alapján a kereskedőnek abban az esetben is vissza kell vennie a terméket, ha az már használva volt, amennyiben viszont a fogyasztó a termékben kárt okoz, akkor annak megtérítésére kötelezhető"..

Használt termékek esetén, tehát, figyelembe véve, hogy boltunk semmilyen használt termék utólagos értékesítésével nem foglalkozik, magas márka -, és design értékű termékekről van szó, egyedi elbírálás alapján a termék vételárának 40-80%-át térítjük meg.

Kérjük, visszaküldési szándékát emailben jelezze felénk, telefonos információkat a félreértések elkerülése végett nem fogadunk el, csak írásban. Az emailben kérjük adja meg a megrendelés sorszámát, illetve a rendelés során használt nevet. Lehetőleg kérjük a számla másolatát is küldje meg részünkre.


( emailcím: rtradebt@gmail.com )


Amennyiben Ön Budapesti, vagy boltunk felé jár, természetesen személyesen is behozhatja a terméket.

A 14 napos elállási jog érvényesítése esetén a visszaküldés költsége a vásárlót terheli, amennyiben nem a legolcsóbb szállítási lehetőséget választja. ( átvétel csomagponton. )

A megrendelés leadásával megrendelő a fenti feltételeket feltétel nélkül elfogadja,azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el!

 

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat a rtradebt@gmail.com címen vagy a 06-20-277-8095 telefonon.